Xét nghiệm tại nhà Xander - đối tác chính thức của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương luôn lấy mục tiêu "Minh bạch tuyệt đối - Chuyên môn hàng đầu - Dịch vụ tiện lợi" làm kim chỉ nam hoạt động. Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, Xét nghiệm tại nhà Xander xin cam kết:

1, Kết quả đảm bảo tính chính xác: 100% mẫu máu được thực hiện tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Kết quả đến tay khách hàng là kết quả chính xác đã có dấu của bệnh viện, đúng thông tin khách hàng. Nếu có sai sót khách hàng sẽ nhận được 1 vets/vợcingkcccccn,000đ quả - 3cn,000đ viruln t>Gói xét nghiỺphiệ.kết:

Gói xét nghig>đ vihực hquại,t thưcDịchhận đvirusthƯ t >Gói xét ngh só Nộời sấtương. Kết qun đvinh t sẽ nNộchung">Chẩn cởn línhGiái sưn môn hàng hức của BVnh viện Đại học Y Hà.kết:

ưuuyếngưanh xác:Cam h chng là kết ện, đúngưanh xácsẹn.  xt:

Gói xét nghiỺphiệ.kết:

xin cam,i sót khách hàng sẽ nhận được 1 vets/vợcin5n,000đ viruln t>Gói xét nghiỺphiệ.kết:

.css>Tệm tcin= Pử xbịlý l00% >Gói xét ngh+hGiá >Gói xét ngh+hPử kghiức nêmmPử xbịlý : 3c.000đmPử kghiức nêm : 5.000đ x (n-5) vời n hàniệ kghiác chkccciện Đại học Y Hàchkceo d/vm trluôn l00%  x 50"="uk-a

tent"> tent">
u - xlas>Dịch las>
>
Menu"> Menu"> i>
 • Menu"> ung"
  Menu"> nvas> s> s> s> i>
 • s> GÓI QUẢ XÉT NG TỔNG QUÁT> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  Menu"> > t
  >
  Menu"> Menu"> i>
 • Menu"> ung"
  Menu"> nvas> s> s> s> i>
 • s> SÀNG LỌC UNG THƯ PHỤ Y H> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  Menu"> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>t >
  >
  Menu"> Menu"> i>
 • Menu"> ung"
 • s> SÀNG LỌC UNG THƯ NAM "#"> > nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  Menu"> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>t >
  >
  Menu"> Menu"> i>
 • Menu"> ung"
  Menu"> nvas> s> s> s> i>
 • s> GÓI QUẢ XÉT NG KT G TRA CHỨC NĂNG GAN, MEN GAN> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  Menu"> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>t >
  >
  Menu"> Menu"> i>
 • Menu"> ung"
  Menu"> nvas> s> s> s> i>
 • Menu"> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>t >
  >
  Menu"> Menu"> i>
 • Menu"> ung"
  Menu"> nvas> s> s> s> i>
 • s> THEO DÕI ĐT U TRỊ VIRUS VIÊM GAN B> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  Menu"> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>t > hiem"> xlas>Diến thức xét nghilas>
  >
  Menu"> Menu"> i>
 • Menu"> ung"
 • s> NhhƯ t >Gói xét nghcn tiớlà ớc khi man> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  Menu"> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>t >
  >
  Menu"> Menu"> i>
 • Menu"> ung"
 • s> irong>Xét nghmẫuvirubà "Mius>Thiarustục iệm ?> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  Menu"> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>t >
  >
  Menu"> Menu"> i>
 • Menu"> ung"
 • s> irong>Xét nghmẫuớc khi man ởt xâu> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  Menu"> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>t >
  >
  Menu"> Menu"> i>
 • Menu"> ung"
 • s> NhhƯ t >Gói xét nghsi-4">Sàng luát trướsinh> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  Menu"> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>t >
  >
  Menu"> Menu"> i>
 • >>>>>>>>>mall">>>>>>>>>> ung"
 • >>>>>>>>> s> irong>Xét nghoánho ávinh chức năng hcn tgặp> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  Menu"> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>t >
  >
  Menu"> Menu"> i>
 • Menu"> ung"
 • s> irong>Xét nghnăng hs>Thiarustục iệm ?> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  Menu"> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>t > Câu xlas>Dinn đát , gặphilas>
  >
  Menu"> Menu"> Menu"> Menu"> i>
 • s> nder">Tạin t>Gói xét nghvig">Chẩn đoán đái tháo đ?> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  >
  Menu"> Menu"> i>
 • s> Cóhcn tiớlà pigg">Gói xét nghig">Chẩn đoán đái tháo đo d/vnh kỳhhến t?> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  s> t >
  >
  Menu"> Menu"> Menu"> Menu"> i>
 • s> irong>Xét nghig">Chẩn đoán đái tháo đoquát dànyệt tn g nào?> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  >
  Menu"> Menu"> i>
 • s> Phhư ph đát , ớlmNếnguy cơ l0nh xán đái tháo đohn đoàn t?> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  s> t >
  >
  Menu"> Menu"> Menu"> Menu"> i>
 • s> ieng">Gói xét nghiơ ảnhiarugồmusthƯ t gì?> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  >
  Menu"> Menu"> i>
 • s> NhhƯ t an đìhcn tiợc thực hgeng">Gói xét nghiơ ản?> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  >
  Menu"> Menu"> Menu"> Menu"> i>
 • s> Sauhiarulâuuyìhn- Chiợc thực hlder">geng">Gói xét nghiơ ản?> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  t Menu"> t >
  >
  Menu"> Menu"> i>
 • s> Cinh chức hức geng">Gói xét nghquát dànngáo igầy hàngì?> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  s> t >
  >
  Menu"> Menu"> Menu"> Menu"> i>
 • s> NhhƯ t ngáo inănnàouyìhhận đgọi hàngầy?> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  >
  Menu"> Menu"> i>
 • s> Tợc thực hgeng"kựm /kivinh chức gan,ig-g ganhblà hận đgì?> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  s> t >
  >
  Menu"> Menu"> Menu"> Menu"> i>
 • s> ieng"kựm /kivinh chức gan,ig-g ganhquát dànnhhƯ t an?> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  >
  Menu"> Menu"> i>
 • s> Tn tsuấthn- Chiợc thực hgeng">Gói xét nghganhhàniarustục?> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  >
  Menu"> Menu"> Menu"> Menu"> i>
 • s> Tợc thực hgeng"kựm /kivinh chức năng hblà hận đgì?> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  Menu"> t >
  >
  Menu"> Menu"> i>
 • s> Đt tn g nàohcn tiợc thực hgeng">Gói xét nghkựm /kivinh chức nân> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  Menu">>>>>>>>>>>>>>>> t >
  >
  Menu"> Menu"> Menu"> Menu"> i>
 • s> Cóhn- Chkựm /kivinh chức năng h d/vnh kì?> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  s> t >
  >
  Menu"> Menu"> i>
 • s> ieng"si-4">Sàng uc nư aam gựihiarugồmucán gì?> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  s> t >
  >
  Menu"> Menu"> Menu"> Menu"> i>
 • s> NhhƯ t aihcn tpigg">Gói xét nghgeng"này?> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  Menu"> t >
  >
  Menu"> Menu"> i>
 • s> Cóhcn tiớlà pigg">Gói xét nghsi-4">Sàng uc nư d/vnh kỳhn t?> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  Menu"> t >
  >
  Menu"> Menu"> Menu"> Menu"> i>
 • s> Tợc thực h>Gói xét nghvàohbuổihcét u rauướă tiì klà qugNếcò đoúc n t?> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  Menu"> t >
  >
  Menu"> Menu"> i>
 • s> ieng"si-4">Sàng uc nư piư ph c khilder">ge dànn tch hi-4"?> nvas> s> s> s> s> s> s> s>
  D/vch xlas>Dvư >Gói xét nghilas>
  Đii xũ Btc Sĩ nva
  i>
 • Tớlà b/v sử dưc nrn/v >Gói xét nghiva
  i>
 • Gói xét nghiva
  i>
 • Đađoựmhiva
  i>
 • Đt ttc chínhtiợchiva
  i>
 • Quy nrìnhtldey l0uhiva
  i>
 • CâuDinn đát , gặphiva
  Ct xlas>Dtyhilas>
  Vt côc nyhiva
  i>
 • Cam klà hức chúc tôihiva
  i>
 • i>
 • Tôc xlas>Dtinhilas>
  i>
 • Kl tiợc xéi xét nghiva
  i>
 • Hợp tác xéi xét nghbr />iiva<>
 • Gigg"đáp nănc l0nhbr />iiva<>
 • Đánho á hức khách hànghbr />iiva<>
 • Tư vden mt tpiíhiva
 • Email: snrn/v> info@xande .vn
  <>
 • ollg tochp-hiddeni data-uk.smooth-> oll
 • i>
 • Gin đt nu t-cuaiiva< li>ili>i>
 • Tầmustìn sứ lệnhiiva< li>ili>i>
 • Vt yệt ttc - Bệnh vực hĐer">hàng Y Hà Niiiva< li>ili>i>
 • Vt yệt ttc - Bệnh vực hBệnh Nt n h᭻n Trcua ươuaiiva< li>ili>i>
 • Tớlà b/v sử dưc dàn>Gói xét nghiva< li>ili>i>
 • Đii xũ btc sĩ nva< li>ili>i>
 • Tr">Tạihànn Xande nva< li>i/ula< li>ili>i>
 • Đetn>Gói xét nghiva< li>ili>i>
 • Gói xét nghtổc quáthiva< li>ili>i>
 • Si-4">Sàng uc nư piư phhiva< li>ili>i>
 • Si-4">Sàng uc nư aam gựihiva< li>ili>i>
 • Km /kivinh chức gan,ig-g ganhiva< li>ili>i>
 • Si-4">Sàng virus viêghganhiva< li>ili>i>
 • Km /kivinh chức năng hiva< li>ili>i>
 • Theo dõg"đit u nr b/vnh nânh xán đái tháo đhiva< li>ili>i>
 • Cg">Chẩn đoán đái tháo đhiva< li>ili>i>
 • irong>Xét nghHIV g">Cdaghhiva< li>ili>i>
 • Gói xét nghhuylà iợhiva< li>ili>i>
 • Gói xét nghquát dànngáo igiàhiva< li>ili>i>
 • Si-4">Sàng txai kìhtừ tun t11 hl tiun t13hiva< li>ili>i>
 • Si-4">Sàng txai kìhtừ tun t15 hl tiun t22hiva< li>ili>i>
 • Si-4">Sàng txai kìhtừ tun t32 hl tiun t36hiva< li>ili>i>
 • ieng">Gói xét nghiệm ô nânhquát dànnh gựihiva< li>ili>i>
 • ieng">Gói xét nghiệm ô nânhquát dànnam gựihiva< li>ili>i>
 • irong>Xét nghtổc quáthquát dànnr dáo n 16tiuihiva< li>ili>i>
 • ieng">Gói xét nghiổc quáthtráo cước khitxaihiva< li>ili>i>
 • ieng">Gói xét nghsốtn>uấthhuylàhiva< li>ili>i>
 • ieng">Gói xét nghtheo dõg"tl tirn virus dànngáo imo n pháthét nn viêghgan Bhiva< li>ili>i>
 • Gói xét nghRubellahiva< li>ili>i>
 • Gói xét nghcânhtas mt hiva< li>i/ula< li>ili>i>
 • ili>i>
 • Kl tiợc xGói xét nghiva< li>i/ula<
 • < < ĐeT XÉT NGHIỆM < < slas> < < hiva < < <
 • Xinmo ibn ihànn iỉnhtiuát: Hà Niiibuttn/s Hồ Chí Mighhibuttn/s Tỉnhtiuátnn tc...< slas> Cgnáo cAn GiingBà Ra- VũkhiTàuBnc GiingBnc Li- uBnc NighBn tTreBìnhtDươuaBìnhtĐghBìnhtPát cBìnhtThung Cao BnngCà MauCgn tThơĐà NngĐek NôcĐek LnkĐkhiNaiĐt nn Bi- CĐkhiT tpiii LaiHà GiingHà NamHà TĩghHgg"DươuaHgg"PhòuaHgu GiingHòa BìnhHưkhiY- CK tnhtHòaKi- ChGiingKos Tu-Lai ChâuLàohCaiLâmtĐngNamtĐghNigh BìnhNigh Thung Phú TợPhú Y- CQug g BìnhQug g NamQug g NgãiQug g NighQug g TrSn LaSic TrứcTây NighThán BìnhThán Nguy- CThanhtHóaThừa Ti- Ch- HugTệm GiingTrà VighTuy- C QuingVĩgh"PhúcVĩgh"Lo gY- C Bti